Czym są chwilówki i pożyczki krótkoterminowe?

Chwilówki, zwane również pożyczkami krótkoterminowymi, to stosunkowo mały kredyt na krótki okres czasu. Nazywane są chwilówkami, ponieważ można je traktować jako rodzaj chwilowego wsparcia, służącego do pokrycia nagłej potrzeby finansowej. Pożyczkę można spłacić, z odpowiednią opłatą, w uzgodnionym terminie, zwykle nie dłuższym niż 30 dni.

Zwykle traktuje się je jako rozwiązania krótkoterminowe, służącej do pokrycia nagłej potrzeby finansowej w sytuacjach awaryjnych.