Prosimy zapoznać się z polityką prywatności dotyczącą korzystania z plików cookie na naszej stronie. Dalsze korzystanie ze strony internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na korzystanie z plików cookie zgodnie polityką prywatności OK Money.

Informacje dotyczące pożyczek Kyzoo

W przypadku niespłacenia pożyczki w terminie, nad pożyczaną kwotę zostaną naliczone dodatkowe opłaty. Czytaj dalej

1. Ogólne informacje o Pożyczkodawcy

Pożyczkodawcą jest spółka OK Money Poland sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej „Pożyczkodawca”), adres: 80-244 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 82/326, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 404034, NIP: 957106766, która świadczy usługę w postaci pożyczki pod nazwą „Kyzoo” (dalej „Pożyczka Kyzoo”).

Telefoniczna Obsługa Klienta: 58 881 03 23; godziny otwarcia: pn. - pt.: 8.00 -16.00.

Pożyczka Kyzoo udzielana jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności regulacje dotyczące pożyczek udzielanych konsumentom zawarte w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.

Pożyczka Kyzoo udzielana jest zgodnie z warunkami udzielania pożyczek organizacji - European Coalision for Responsible Credit. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na: http://www.responsible-credit.net/media.php?id=1651 lub http://www.responsible-credit.net/. Pożyczkodawca jest także członkiem Konfederacji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (http://www.kpf.pl) i działa zgodnie z uzgodnionymi przez jej członków Zasadami Dobrych Praktyk (http://www.kpf.pl/program-etyczny/zasady-dobrych-praktyk). Pożyczka Kyzoo udzielana jest także zgodnie z Kodeksem Dobrych Praktyk Mikropożyczkodawcy (http://mikropozyczki.info.pl/kodeks.pdf).

Szczegółowe informacje o kosztach Pożyczki Kyzoo znajdziesz tutaj: http://www.kyzoo.pl/.

Pożyczka Kyzoo udzielana jest na podstawie umowy i regulaminu, których treść znajdą Państwo tutaj: http://www.kyzoo.pl/regulamin. Umowę wraz z regulaminem prześlemy do Państwa za pomocą emaila i tradycyjnej poczty w trakcie procesu ubiegania się o Pożyczkę Kyzoo.

2. Konsekwencje braku spłaty Pożyczki Kyzoo w terminie/dodatkowe koszty

W przypadku braku terminowej spłaty Pożyczki Kyzoo mogą Państwo zostać obciążeni dodatkowymi kosztami.

Za zwłokę w spłacie Pożyczki Kyzoo naliczane będą odsetki ustawowe. Dodatkowo mogą zostać podjęte działania mające na celu zwrot pożyczki. W szczególności, otrzymają Państwo pisemne wezwania do zapłaty. Pożyczkobiorca może zostać obciążony kosztami takiego wezwania w wysokości:

  • 7,55 PLN za przesłanie pierwszego wezwania do zapłaty, po upływie 7 dni kalendarzowych od upływu terminu spłaty Pożyczki Kyzoo,
  • 7,55 PLN za przesłanie drugiego wezwania do zapłaty, po upływie 21 dni kalendarzowych od upływu terminu spłaty Pożyczki Kyzoo,
  • 11,60 PLN za przesłanie trzeciego wezwania do zapłaty, po upływie 30 dni kalendarzowych od upływu terminu spłaty Pożyczki Kyzoo,

W przypadku spłaty Pożyczki Kyzoo w wyniku wezwania do zapłaty, nie otrzymają państwo kolejnych wezwań co ograniczy dodatkowe koszty związane ze spóźniona spłatą.

Po upływie 30 dni kalendarzowych od upływu terminu spłaty Pożyczki Kyzoo, umowa może zostać wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym a Pożyczkodawca ma prawo do dochodzenia zwrotu Pożyczki Kyzoo na drodze postępowania sądowego. W przypadku przegranego postępowania sądowego sąd może obciążyć Państwa kosztami postępowania w tym opłatą od pozwu i kosztami zastępstwa procesowego.

3. Wpływ opóźnienia w spłacie pożyczki na Państwa zdolność kredytową

W przypadku łącznego spełnienia przesłanek określonych w artykule 14 lub 16 bądź 17 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530), Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o Państwa zobowiązaniach do Biur Informacji Gospodarczej, co może mieć wpływ na Państwa zdolność kredytową. Przekazanie danych Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej jest dokonywane na podstawie pisemnej umowy o udostępnianie informacji gospodarczych zawartej przez Pożyczkodawcę z Biurem Informacji Gospodarczej oraz na podstawie przepisów rozdziału 3 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

4. Przedłużenie terminu spłaty Pożyczki Kyzoo

Przedłużenie spłaty Pożyczki Kyzoo nie odbywa się automatycznie ale jest zależne od Państwa woli.

Aby przedłużyć Pożyczkę Kyzoo, należy zalogować się na stronie Internetowej na osobiste konto online lub aplikować używając przycisku "przedłuż swoją pożyczkę" znajdującego się na stronie głównej, a następnie uiścić opłatę za przedłużenie na numer konta podany na fakturze. Jeżeli nie pamiętają Państwo hasła, mogą Państwo skorzystać z opcji przypomnienia hasła przy logowaniu się na konto online.

Przedłużenia Pożyczki Kyzoo można dokonać najpóźniej do 3 dnia przypadającego po dniu wymagalności.

Pożyczkę można przedłużyć na taki sam okres, na jaki pierwotnie została wzięta. W przypadku Pożyczki Kyzoo jest to zawsze okres kolejnych 30 dni.

Koszt przedłużenia Pożyczki Kyzoo jest taki sam, jak koszt przedłużanej pożyczki. Np. koszt Pożyczki Kyzoo w wysokości 300 zł na okres 30 dni wynosi 96 zł, a więc opłata za przedłużenie również wynosi 96 zł.

Opłatę za przedłużenie Pożyczki Kyzoo należy wpłacić na numer konta podany na fakturze przedłużanej Pożyczki Kyzoo. Faktura dostępna jest po zalogowaniu się do konta online na naszej stronie internetowej.

W przypadku ewentualnych problemów z rejestracją przedłużenia prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta.